Quý khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi giao hàng.