1.7m Free Standing Bathtub B25748TW-1W

53.456.682

· Material: Acrylic
· Size: 1710x910x660 mm
· With:
Faucet;
Pop-up Waste Set· 712B-B25748T-1XXXBX42OXX1
Danh mục:
1
Bạn cần tư vấn ?